Firma SEDOZ Dopravní Značení má mnohaleté zkušenosti s pronájmem a instalací přechodného dopravního značení s ohledem na zákon o provozu na komunikacích.